Skip to content Skip to footer

ARBIN, er en nyetablert organisasjon med visjonen om å være en støttepartner for personer som opplever eller utsettes for rasisme og diskriminering, eller barn og unge som står i vanskelige situasjoner som følge av å ha bena i to kulturer.

– ARBIN har som formål å hjelpe mennesker som utsettes for rasisme og diskriminering ved å blant annet tilby et støtteapparat av fagfolk, avdekke og anmelde ulovlige rasistiske og diskriminerende handlinger, drive kunnskapsdeling, kurs og foredragsvirksomhet for offentlige aktører, myndighetene, hjelpeorganisasjoner, samt samfunns- og næringslivet, forteller styreleder, politiker og advokat Geir Lippestad.

Han skal lede et kjendistungt styre, med blant annet Prinsesse Märtha Louise, NRK-profil og lege Mina Adampour, kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf og mangeårig pådriver i kampen mot diskriminering, Akhenathon De Leon.

Organisasjonens sekretariat består av initiativtager og hovedpådriveren bak ARBIN, Jamal Sheik og mangfoldsekspert Mehwish Dar.

– Vi er også dedikert til å fremme holdningsarbeid og søker aktivt samarbeidspartnere, både fagpersoner og fagmiljøer, sier Lippestad.

Et av ARBINs mest ambisiøse mål er å etablere veiledningstjenesten «Rasismehjelpen», som vil tilby både juridisk bistand og psykisk helsehjelp for ofre av rasisme.

– Vi er fast bestemt på å være en plattform for kunnskapsdeling og en katalysator for et mer mangfoldig og inkluderende Norge, forteller Jamal Sheik.

Et annet prosjekt som organisasjonen er allerede i gang med går under navnet

«Samtalesirkelen».

– Vi har blitt kontaktet av mange unge som er berørt av krig og konflikt i verden. Formålet er å støtte mental helse og livsmestring gjennom et fleksibelt, inkluderende og kultursensitivt program.

Han informerer om at organisasjonen har hovedmål om å komme inn på statsbudsjettet, slik at de kan organisere seg ytterligere og oppfylle sin visjon om å være en støttepartner for alle som rammes av rasisme og diskriminering.

Subtitle

Følg oss i sosiale medier