Skip to content Skip to footer

Arbeid

Arbeid

Rasismehjelpen

Rasismehjelpen er ARBINs veiledningstjeneste og lavterskeltilbud for ofre av rasisme og diskriminering. Vi har etablert et nettverk av aktører med juridisk, psykologisk og kommunikasjonsfaglig mangfoldskompetanse.

Vi jobber nå med å etablere flere støttesystemer. Dette inkluderer utviklingen av en anonym rapporteringsplattform, etableringen av en nødtelefonstjeneste, et fysisk ressurssenter, og en helhetlig tjeneste med fagfolk som tilbyr terapi, juridisk bistand og rådgivning.

Har du blitt utsatt for rasisme eller diskriminering, og trenger bistand?
Ta kontakt med oss.

Arbeid

Samtalesirkelen

ARBIN er i gang med en gratis støttesirkel – et trygt rom skapt for Palestina-venner og spesielt for norsk-palestinere i Norge. Støttesirkelen er et sted for å dele tanker, følelser og opplevelser fra egen hverdag som knytter seg til den massive krigføringen som sivilbefolkningen i Gaza opplever, og den humanitære krisen i Palestina.

Gruppene ledes av erfarne psykologer og psykologistudenter som introduserer ulike temaer og tilrettelegger for gode samtaler i gruppen. Dette er ikke et terapeutisk tilbud, men en mulighet til å møte et fellesskap, lufte utfordringer og utforske måter å håndtere vanskelige følelser på.

Arbeid

Kunnskap

Vi gjennomfører kurs, workshop og foredrag om antirasisme for myndigheter, og samfunns- og næringslivet. Vårt mål er å utvide folks forståelse av rasisme og diskriminering, dets effekter, og hvordan det kan gjenkjennes og bekjempes. Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling står sentralt i dette arbeidet.

På sikt har vi ambisjoner om å utvikle og sammenstille ny kunnskap som gjør oss klokere, og som bringer oss enda nærmere gode løsninger for å bekjempe rasisme og diskriminering.

arbeid

Holdningsarbeid

ARBIN jobber med en rekke aktører, både myndighetene, medier, og samfunns- og næringslivet. Målet er å holde samfunnsproblemet som rasisme og diskriminering utgjør høyt på agendaen. Vi skal jobbe med holdningsendrende arbeid, gjennom å engasjere andre aktører, og befolkningen som helhet i det antirasistiske arbeidet.

Vi skal jobbe med dialogfremmende aktiviteter, kampanjer, opplysningsarbeid, bevisstgjørende aktiviteter, og med å skape plattformer og arenaer som bidrar til et mangfoldig og inkluderende samfunn.

Subtitle

ANTIRASISTISK BEVEGELSE I NORGE

ARBIN skal være en støttepartner for personer som opplever eller utsettes for rasisme og diskriminering.

Subtitle

Følg oss i sosiale medier